BĂNG KEO

thông tin liên hệ
Chị Nguyên
Nhân Viên kinh doanh - 0908 436 778

MÀNG PE

Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE

BĂNG KEO

Băng keo trong
Băng keo trong
Băng keo simili
Băng keo simili
Băng keo xốp
Băng keo xốp
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt

MÀNG PE FOAM

Màng Pe Foam
Màng Pe Foam
Màng Pe Foam
Màng Pe Foam
Màng Pe Foam
Màng Pe Foam
Màng Pe Foam
Màng Pe Foam

DÂY ĐAI NHỰA

Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa